Beelden

Quote: “Veelzijdigheid…. waarom een ding doen als je meer kunt en leuk vindt”

Naast schilderen werk ik ook driedimensionaal. Het zijn twee liefdes die elkaar soms verdringen maar ook goed samen gaan. Het begint met interessant materiaal en vage ideeën over wat ik wil maken.

Mijn beelden in hout en steen zijn organisch abstract. Ik ga “in gesprek” met het materiaal en op zoek naar de spanning van lijnen en de contrasten van het ruwe materiaal en de bewerkte vorm. Ieder beeld moet verrassen, niet alleen mijzelf maar ook de kijker.

Ik geniet enorm van het fysieke werk van beeldhouwen. Het geeft een kick om te werken met materiaal dat zich niet zomaar gewonnen geeft. Blij word ik van het vormgeven met hamer en beitel in harde en weerbarstige steen.

Naast het werken met hout en steen vind ik het uitdagend om andere driedimensionale objecten te ontwikkelen. Vanuit een wens om groots en ruimtelijk te willen werken experimenteer ik door diverse materialen aan elkaar te koppelen.

Hepworth en Tramontin maken beelden waar ik graag naar kijk. Hepworth’s werk is geïnspireerd op vormen uit de natuur en haar beelden matchen fantastisch met de omgeving waarin ze deze exposeerde. Ze verstaat als geen ander de kunst van het openbreken van organische vormen. Haar beelden zijn aan alle zijden spannend. Tramontin beheerst de kunst van het weglaten. Het gaat bij hem om de essentie, al het andere er omheen is te veel. Beiden zijn een ware bron van inspiratie voor mij.

Mijn leermeesters bij het beeldhouwen zijn Erik Nieuwenkamp en Adriaan Seelen.

Met name Nieuwenkamp bewonder ik om zijn ruimtelijk inzicht en inventiviteit. Hij leerde mij goed kijken en benoemen wat ik in ruw onbewerkt materiaal zie en welke uitgangspositie ik daarbij neem. Hierdoor heb ik het pad van de vanzelfsprekendheid kunnen verlaten. Alvorens te beginnen met het bewerken van het ruwe materiaal heb ik een vaag plan. Tijdens het beeldhouwproces ontwikkeld zich een steeds duidelijker, soms geheel afwijkend plan. Mijn uitdaging is, om er hoe dan ook wat van te maken!

Adriaan Seelen is mijn leermeester in het machinaal beeldhouwen met luchthamers, diamantboor- en polijstmachines. Belangrijk hier is om vanuit de mogelijkheden van de machines te denken, die bepalen voor een deel de vorm van het beeld, waardoor ik ook een andere vormentaal ontwikkel.